เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน ในตอนแรกควรจะชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับตลาดเกิดใหม่เท่านั้น

 เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน ในตอนแรกควรจะชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับตลาดเกิดใหม่เท่านั้น

ในความเป็นจริง กระแสเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นผลกระทบของการไหลเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องกังวล กองทุนได้เพิ่มความเข้มข้นของการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดและการตอบสนองนโยบายที่เหมาะสมต่อกระแสเงินทุน และการหารือกำลังดำเนินอยู่ในการให้กรอบการทำงานแก่ประเทศสมาชิกที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ล่าสุด เรามีโอกาสหารือเกี่ยวกับงานนี้กับสมาชิกในภูมิภาคในระหว่างการประชุมร่วมกันระหว่างธนาคารอินโดนีเซีย IMF เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่บาหลี

นอกจากนี้ ในการอภิปรายประเด็นนี้ที่คณะกรรมการบริหารของ IMF เมื่อเร็วๆ นี้ มีการสนับสนุนในวงกว้าง

สำหรับการพัฒนากรอบการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายเพื่อจัดการกับกระแสเงินทุนที่ผันผวน แต่สมาชิกของเราเน้นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ ประการแรก จำเป็นต้องมีวิธีการที่ครอบคลุมและสมดุลในการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยคำนึงถึงทั้งผู้รับทุนและผู้ริเริ่มทุน 

ประการที่สอง คำแนะนำเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการกระแสเงินทุนควรเป็นไปอย่างสมดุลและคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะประเทศและสภาพแวดล้อมภายนอก ประการที่สาม ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญและมีเครื่องมือมากมายในชุดเครื่องมือนโยบายเพื่อจัดการการไหลเข้า นอกเหนือจากนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและมาตรการเชิงโครงสร้าง สิ่งที่เรียกว่ามาตรการการจัดการกระแสเงินทุน (CFMs) ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการที่รอบคอบ การบริหาร และภาษีนั้นอยู่ในชุดเครื่องมือโดยตรง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว CFM ไม่ควรนำมาใช้แทนการปรับเศรษฐกิจมหภาคที่จำเป็น 

แต่ก็มีบางกรณีที่สามารถใช้ควบคู่กับมาตรการเศรษฐกิจมหภาคได้ ดังนั้นงานจึงอยู่ในระหว่างการจัดทำ

กรอบเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถรับมือกับกระแสที่ผันผวนได้ดีขึ้นเกี่ยวกับเครือข่ายความปลอดภัยทั่วโลก นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลก เราได้มาไกลมากในการเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินของเรา IMF ไม่เพียงเพิ่มปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่เท่านั้น แต่เราได้สร้างตราสารใหม่และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น วงเงินสินเชื่อที่ยืดหยุ่นและวงเงินสินเชื่อสำรอง เพื่อสนับสนุนประเทศต่างๆ ในช่วงเวลาที่ต้องการสภาพคล่อง 

อย่างไรก็ตาม หลายประเทศเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินเพิ่มเติม ลักษณะสำคัญของงานของเราคือการแก้ไขช่องว่างในชุดเครื่องมือแก้ไขวิกฤตของกองทุน ซึ่งจะตอบสนองความต้องการสภาพคล่องระยะสั้นในช่วงวิกฤตเชิงระบบ หรือรวมถึงการนำสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ มาใช้ ตัวอย่างเช่น เรากำลังสำรวจกลไกการป้องกันวิกฤตอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งจะลดการแพร่กระจายโดยเฉพาะโดยนำไปใช้พร้อมกันกับกลุ่มสมาชิกกองทุน นอกจากนี้ เราจะสำรวจวิธีการกระชับความร่วมมือกับโครงการระดับภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงิน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> sexybaccarat / เว็บตรง100